Προανάμειξη
Η αλεσμένη βύνη κατά την είσοδο της στο δοχείο εκχύλισης- πολτοποίησης (mashtun), αναμειγνύεται με ζεστό νερό ζυθοποίησης σε ένα ειδικό προαναμεικτήρα, ο οποίος επιτρέπει την ομοιογενή διαβροχή και πολτοποίηση της.

Εκχύλιση- Πολτοποίηση
Ανάλογα με τον βαθμό τροποποίησης της βύνης και το είδος της μπύρας που παράγουμε, η θερμοκρασία του πολτού της βύνης ανεβαίνει σταδιακά, με σκοπό την ενεργοποίηση συγκεκριμένων ενζύμων, προκειμένου να επιτευχθεί η αποικοδόμηση υδατανθράκων και πεπτιδίων σε μορφές σακχάρων και πρωτεϊνών.

Φιλτράρισμα ζυθογλεύκους
Μετά την ολοκλήρωση της εκχύλισης, και την μεταφορά των συστατικών της βύνης στο ζυθογλεύκος, ακολουθεί ο διαχωρισμός του, ο οποίος πραγματοποιείται στο δοχείο του φιλτραρίσματος (lauter tun) στη συνέχεια μεταφέρεται στο βραστήρα (wort kettle).

Βρασμός Ζυθογλεύκους -Προσθήκη λυκίσκου
Ο βρασμός του ζυθογλεύκους διασφαλίζει την αποστείρωση του, και κατά συνέπεια αποτρέπει την μεταφορά επιμολύνσεων από τη βύνη. Κατά την διάρκεια του βρασμού γίνεται η προσθήκη του λυκίσκου.Μετά την ολοκλήρωση του βρασμού, το αποστειρωμένο ζυθογλεύκος φυγοκεντρείται σε ένα δοχείο με ειδικό γεωμετρικό σχήμα (Whirlpool).Στη συνέχεια το διαυγές ζυθογλεύκος, η θερμοκρασία του οποίου πλησιάζει τους lOOo C, ψύχεται στους 12 -16ο C, με τη χρήση ενός πλακοειδούς εναλλάκτη, και οδηγείται στις δεξαμενές ζύμωσης.

Αλκοολική ζύμωση
Στη δεξαμενή ζύμωσης προστίθεται η ζύμη (μαγιά), στο ψυγμένο ζυθογλεύκος, προκειμένου να αρχίσει η αλκοολική ζύμωση. Όταν ολοκληρωθεί η αλκοολική ζύμωση και τα σάκχαρα έχουν σχεδόν πλήρως μεταβολιστεί, ο ρυθμός της αλκοολικής ζύμωσης επιβραδύνεται και οι ζυμομύκητες καταβυθίζονται στον πυθμένα της δεξαμενής. Σε αυτή τη φάση η θερμοκρασία της μπύρας μειώνεται και προσεγγίζει τους Οο C, προκειμένου η καταβύθιση των ζυμών.

Τυποποίηση
Τυποποίηση είναι η διαδικασία μεταφοράς της μπύρας από τις δεξαμενές φύλαξης σε φιάλες ή βαρέλια, προκειμένου να διατεθεί στην αγορά.